Home Aanvraag tot lidmaatschap, TOP/CGR
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Functie
Naam bedrijf / instelling
 Inschrijving in hoedanigheid van
  Databank van erkende aannemers
 Bent U reeds ingeschreven bij Grondwijzer als aannemer?

Indien U reeds bent ingeschreven bij Grondwijzer als aannemer geef dan hier Uw lidnummer en emailadres in dat U hebt opgegeven bij de vorige inschrijving.
U vindt deze informatie terug op Uw contract.

Lidnummer    
Email  

BTW nummer (voor organisaties)
Nr. identiteitskaart (voor particulieren)
Lid bij koepel-organisatie
Lidnummer bij koepel-organisatie
CONTACTGEGEVENS
Straat en nr *
Straat en nr(vervolg)
Postcode *
Gemeente *
Land
Telefoon
Fax
Email *
FACTURATIE-ADRES (indien verschillend van vorig adres)
straat en nr
straat en nr(vervolg)
Postcode
Gemeente
Land
 GEBRUIKERSINFORMATIE
Gewenste gebruikersnaam
(minstens 3 karakters)
*  
 GEGEVENS VAN HET TERREIN WAAR DE GROND WORDT OPGESLAGEN
Straat en nr
Straat  en nr(vervolg)
Postcode
Gemeente
Bestemmingstype ontvangende locatie
Kadastrale gegevens
Lambert-co÷rdinaten centraal punt

X:              Y:

De X-co÷rdinaat moet tussen 20000 en 280000 liggen.
De Y-co÷rdinaat moet tussen 150000 en 250000 liggen.
Als u de Lambert co÷rdinaten niet kent kan u ze op de volgende
websites opzoeken:

Datum verleende milieuvergunning (bv. 31/01/2004)  
Naam vergunningverlenende instantie
Datum Bouwvergunning (bv. 31/01/2004)  
Capaciteit van de inrichting (m3)

De aanvrager verklaart zich akkoord met de geldende tarieven en
de algemene voorwaarden van Grondwijzer vzw.
2004 - 2013 © Grondwijzer Vzw